Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Letní kino Olomouc

V areálu Letního kina v Olomouci se nachází řada významných úkrytů několika stromových druhů netopýrů jako je například netopýr rezavý, n. parkový či n. vodní. Netopýři osídlují jednak dutiny ponechaných starých stromů, jednak využívají speciální netopýří budky, které zde byly instalovány ve spolupráci s chiropterology jako náhradní úkryty během revitalizace parkových porostů. Správa areálu spolupracuje také při osvětě veřejnosti – například pořádáním tradiční Mezinárodní noci pro netopýry nebo prostřednictvím nově budované naučné stezky.

(Pokračování textu…)

Lukáš Kukal s rodinou, Horní Štěpánov

Vrápenci malí na půdě.

Na starém hospodářském stavení rodiny Kukalovi se před rekonstrukcí střechy pravidelně objevovalo na půdě několik jedinců vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros). Po rekonstrukci v roce 2019 se v následujících letech letní kolonie rozrostla až na 16 samic, kterým byl zachován přílet na rozlehlou půdu přes původní hospodářskou část nově rekonstruovaného domu. Navíc začali vrápenci ve sklepě domu i pravidelně zimovat.

(Pokračování textu…)

Jitka Kotrbatá s rodinou, Praha

Ve škvíře u štítu na své chatě v Třebouticích má paní Jitka Kotrbatá s rodinou letní kolonii netopýrů rodu Pipistrellus. Díky vstřícnému přístupu i zájmu majitelů o zabezpečení jejich ochrany, zde mohou samičky netopýrů v klidu odchovávat svá mláďata.

(Pokračování textu…)

ZOO a zámek Zlín – Lešná

Vedení ZOO a zámku Zlín – Lešná dlouhodobě spolupracuje při ochraně kolonie vrápence malého. V letním období využívají samičky vrápenců jako úkryt zámecké půdy, kde každoročně nerušeně odchovávají svá mláďata. Část zvířat následně tráví svůj zimní spánek ve zdejších sklepích a podzemních chodbách starého odvodňovacího systému. V roce 2021 byla šetrně provedena i potřebná rekonstrukce budovy tak, aby nedošlo k ohrožení vrápenců.

(Pokračování textu…)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Křížlicích

Na půdě evangelického kostela v Křížlicích se nachází úkryty letních kolonií dvou druhů netopýrů – netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra ušatého (Plecotus auritus).  Budovu fary pro změnu využívají letní kolonie n. hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) a n. severního (Eptesicus nilssonii). Na obou objektech se navíc občas vyskytuje i netopýr večerní (Eptesicus serotinus).  Pan farář Mgr. Jakub Weinfurter i velká část farníků mají k netopýrům velmi vstřícný postoj a jejich ochranu propagují i prostřednictvím informačních materiálů umístěných v kostele. Za veškerou spolupráci při ochraně a monitoringu takto významného netopýřího stanoviště jim patří velký dík.

(Pokračování textu…)

Jestřábí z.s. Oskava

Předání plakety Náš soused netopýr zástupci JK Jestřábí.r

V jedné z hlavních budov areálu JK Jestřábí ve Václavově u Oskavy se nachází tradiční úkryt letní kolonie netopýrů ušatých (Plecotus auritus). Kromě toho spolek dlouhodobě spolupracuje na monitoringu netopýrů v oblasti (celkem zde bylo zjištěno minimálně 8 druhů, včetně n. černého a vrápence malého) a při pořádání osvětových přírodovědných táborů pro děti, během kterých se účastníci mimo jiné seznamují i s netopýry a problematikou jejich ochrany.

(Pokračování textu…)