Rodina Ježových, Krmelín

Ježovi z Krmelína mají ve štěrbině mezi domem a pergolou již několik let letní kolonii netopýrů rodu Myotis. Ježovi se na přílet netopýrů každoročně těší, rádi je pozorují a jejich dcera o nich vytváří krásnou knihu.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.