Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Správa zámku Libochovice

Správa zámku Libochovice obdržela ocenění za aktivní přístup k ochraně vrápenců malých, kteří v místním sklepení tráví období zimního spánku. Nový návštěvnický okruh v podzemí zámku je budován s ohledem na tyto letouny. Plánována je také malá expozice, prostřednictvím které se lidé dozvědí zajímavé informace o životě a ochraně našich netopýrů. Více informací o zámku a jeho obyvatelích podává článek k netopýří mapě.

Paní učitelka Dušana Votavová a děti ze ZŠ a MŠ Žihobce

Škola v Žihobcích sídlí na zámku, na jehož půdě mají zároveň letní úkryt vrápenci malí. V hodinách přírodovědy ve 3. a 4. ročníku si žáci s paní učitelkou o netopýrech hodně povídali, kreslili obrázky a vyhledávali zajímavosti. Napadlo je netopýrům pomoci. Inspirovali se na internetu a vyrobili speciální odpočívadla. Použili nehoblované dřevo, aby se netopýři mohli dobře zachytit, a odpočívadla vyzdobili obrázky, které si sami navrhli a vypálili do dřeva. Scházeli se odpoledne po vyučování a práce je moc bavila. Odpočívadla předají odborníkům, aby je podle svého uvážení na půdu umístili.

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hlavního města Prahy získaly ocenění za dlouhodobou výbornou spolupráci při ochraně netopýrů. Pořádají večerní exkurze za netopýry a další osvětové akce pro veřejnost s lektory ČESON. Při péči o městské parky zohledňují doporučení týkající se šetrných postupů při kácení, vyvěšují netopýří budky jako náhradní úkryty. Netopýrům se dokonce zalíbilo přímo v jedné z budov spravovaných LHMP – ve strážnici střediska Vodní toky u Hostivařské přehrady. Letní kolonie se zde usadila ve škvíře v dřevěném podbití střechy. Plaketu „Náš soused netopýr“ převzal pan Štěpán Makrlík z oddělení ekologické výchovy.

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Dolní Břežany

Učitelé a žáci školy da Vinci se rozhodli zlepšit úkrytové možnosti pro netopýry ve školním ubytovacím zařízení – horské boudě Artur ve Velké Úpě. Při rekonstrukci objektu zanikla půdička nad koupelnami, kterou dříve příležitostně využíval netopýr severní.  Žáci prvního stupně za pomoci pana školníka a paní učitelky Rajnochové vyrobili dřevěnou budku, kterou vyvěsili na fasádu domu. Ve škole také proběhly vzdělávací programy ČESON, díky kterým se děti dozvěděly další informace o životě netopýrů.

Jan a Jindra Březinovi, Praha

Na rodinné chatě v Libušíně u Kladna vyvěsili Březinovi dřevěnou budku pro netopýry. Na okřídlené sousedy dlouho čekali, snažili se je i nalákat „naparfémováním“ budky pomocí roztoku netopýřího trusu. Úsilí se vyplatilo a po pěti letech se v budce konečně objevili první obyvatelé. Pohyby netopýrů pomáhají odhalit dvě kamery s infračerveným přísvitem, ale také dlaždice umístěná na zemi pod budkou. První stopy trusu se zde objevily v květnu. V říjnu již Březinovi v budce zahlédli dva netopýry a pořídili i záznam z kamery, kde jsou oba v letu. Zajímavé je rovněž další, poměrně pozdní pozorování z 13. prosince. Zdá se, že se netopýrům nový domov na jihovýchodní stěně chaty poblíž lesa skutečně zalíbil.

ZO ČSOP Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm

Členové ZO ČSOP v Rožnově pod Radhoštěm pečují o přírodní zahradu, kde každé léto i podzim pozorují netopýry lapající hmyz. V zahradě instalovali budky, aby netopýrům nabídli nové úkrytové možnosti. V rámci své činnosti se zabývají rovněž ochranou letounů zimujících v psedudokrasových jeskyních v Beskydech a osvětovou prací v rámci oddílu Mladých ochránců přírody Ledňáčci.