Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Ing. Josef Mlíka ze Šlapanic

Pan Josef Mlíka je nadšeným podporovatelem netopýrů. Vyrobil a u svého domu ve Šlapanicích u Brna vyvěsil několik netopýřích budek, které již několik let zejména na podzim využívají jako přechodný úkryt netopýři rezaví. Pan Mlíka netopýry sleduje i pomocí moderní kamerové techniky a o svých pozorováních si vede přesné záznamy, které mohou posloužit k lepšímu poznání života tohoto druhu.

(Pokračování textu…)

Manželé Hájkovi, Roztoky u Křivoklátu

Manželé Hájkovi mají na rodinném domě v Roztokách u Křivoklátu vyvěšené speciální kombinované dvojbudky pro rorýse a netopýry. V přední části těchto budek hnízdí pravidelně rorýsi obecní, štěrbina v zadní části jedné z nich je již několik let využívána letní mateřskou kolonií netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmeus) a zpočátku i n. hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus).

(Pokračování textu…)

Rodina Svobodových z Brna

Rodina Svobodových má pod střechou své chaty poblíž Holomkova Mlýna v Tasově letní kolonii netopýrů menšího štěrbinového druhu. Netopýři zde díky vstřícnosti majitelů sídlí nerušeně již třetím rokem a vyhlíženi budou i v další sezóně, kdy by mělo dojít k jejich přesnému druhovému určení s pomocí ultrazvukového detektoru.

(Pokračování textu…)

Rodina Černých z Prahy 1

Rodina Černých z Prahy má na své chatě v České Kubici na Domažlicku letní kolonii menšího druhu netopýrů rodu Pipistrellus či Myotis. Netopýři zde sídlí od roku 2020. Majitelé jejich každoroční přítomnost vítají a občasné dřívější potíže s nočními zálety nezkušených mláďat do bytu vyřešili jednoduše instalací hmyzích sítí do oken. Pomoc byli ochotní poskytnout i mláděti, které se z úkrytu omylem dostalo ven a ještě nebylo schopné samostatného letu. Za to vše jim patří velký dík!

(Pokračování textu…)

Pan Gajdůšek s rodinou, Želechovické paseky u Zlína

Na malebné staré hájence poblíž Zlína už dlouhé roky sídlí rodina Gajdůškova v idylickém sousedství s letní kolonií samic netopýra brvitého (Myotis emarginatus). Na rozlehlé půdě nachází každým rokem ideální úkryt pro sebe a mláďata kolem 50 samic tohoto druhu a navíc zde s nimi bývá i menší kolonie netopýrů Brandtových (Myotis brandtii). Rodina majitele každé jaro otevírá malé okénko, aby svým sousedům na půdu usnadnili přístup.

(Pokračování textu…)

Ing. Jiří Doležal s rodinou, Nespeky

Pan Jiří Doležal s rodinou má za dřevěným obložením štítu domu v Nespekách letní kolonii netopýrů nejmenších (Pipistrellus pygmaeus). Díky vstřícnosti a nadšení majitelů zde přibližně 200 samiček našeho nejmenšího druhu netopýra každoročně v bezpečí rodí a odchovává svoje mláďata.

(Pokračování textu…)