Rodina Spisarova, Jasenná

Pod střechou stodoly u Spisarových sídlí letní kolonie netopýrů brvitách (Myotis emarginatus). Výskyt netopýrů evidují Spisarovi nepravidelně již od roku 2011, je však možné, že zde kolonie sídlí ještě déle. V roce 2022 proběhla nutná rekonstrukce střechy stodoly. Vzhledem k tomu, že byla provedena s ohledem na netopýry a ve vhodném období roku, zvířata i po této opravě úkryt nadále využívají a početnost kolonie je dokonce nejvyšší za sledované období. Děkujeme.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.