ČESON

Provozovatelem tohoto webu je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON).

ČESON je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1990 a v současnosti sdružuje kolem 120 členů, profesionálních zoologů i amatérů se zájmem o netopýry.

Posláním ČESON je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů a jejich prostředí. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech ochrany netopýrů, upozorňuje odpovědné orgány na tyto problémy a navrhuje jejich řešení. Vypracovává odborné expertizy a prosazuje vzájemnou spolupráci mezi amatéry, širokou veřejností, odborníky a státní správou. Pořádá vzdělávací a osvětové akce, vydává informační materiály a poskytuje odborné poradenství pro veřejnost. Zajišťuje praktickou realizaci národních i mezinárodních projektů na ochranu netopýrů, výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí.

Více informací o činnosti ČESON najdete na www.ceson.org.