O projektu

Řada druhů netopýrů využívá během svého života nejrůznější úkryty v lidských stavbách. Při zateplování a rekonstrukcích budov však zbytečně často dochází k ničení těchto úkrytů, někdy i k přímé likvidaci netopýrů. A to i přesto, že postupy a řešení, jak provést stavební zásahy šetrně, jsou již známé, poměrně jednoduché a finančně nenáročné.
Úbytek úkrytových možností je v současnosti jednou z hlavních příčin ohrožení některých druhů netopýrů. Zachování každého jednotlivého úkrytu má proto z hlediska jejich ochrany zcela klíčový význam.

Projekt „Náš soused netopýr“

Projekt realizovaný Českou společností pro ochranu netopýrů je zaměřený na zefektivnění ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby a to zejména zvýšením informovanosti veřejnosti, projektantů, stavebních firem, zástupců státní správy a samosprávy o vhodných postupech a technických řešeních k zajištění ochrany netopýrů při stavebních úpravách budov.

Náplní projektu je:
1. Poskytování poradenského servisu
2. Prosazování a realizace modelových opatření na konkrétních lokalitách
3. Realizace osvětových akcí pro veřejnost
4. Akce oceňování vlastníků domů památeční plaketou „Náš soused je netopýr“
5. Propagace řešené problematiky v médiích a na samostatných webových stránkách

Projekt „Náš soused netopýr“ byl vytvořen v letech 2010–2011 v programu Strom života Nadace Partnerství za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Projekt „Pod jednou střechou“

Navazující projekt, který dále rozvíjí aktivity zaměřené na zajištění ochrany netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách na území Olomouckého a Zlínského kraje. Je realizován ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Moravským ornitologickým spolkem od dubna 2012.
Více informací
Projekt „Pod jednou střechou“ byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.