Pan Robert Wrchota, Horní Slavkov

Pan Robert Wrchota má v podstřeší svého domu v Horním Slavkově letní kolonii netopýrů rodu Pipistrellus. Díky jeho vstřícnosti zde mohou každoročně odchovávat svá mláďata, občas zbloudilé jedince vrací do jejich úkrytu. V budoucnu se plánuje zapojit i do osvětového projektu ČESON a pomáhat tak propagovat možnosti ochrany netopýrů.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.