Kontakty

Česká společnost pro ochranu netopýrů
tel: 737 121 672, 732 615 295
e-mail: netopyr@ceson.org
www.ceson.org

Sídlo organizace:
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Právní forma: Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183
IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

Statutární zástupci: Ivan Horáček, Petr Benda, Tomáš Bartonička, Petra Schnitzerová