Aktuality

Webinář „Strom jako biotop v arboristické praxi“

14. 1. 2022

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) pořádá dne 3.2.2022 odborný webinář, zaměřený na ochranu živočichů při arboristických zásazích i komplexních úpravách parků. Přednášet budou rakouský stromolezec Stefan Knöpfer, ing. Alice Dědečková z odboru ochrany prostředí MHMP a dr. Eva Cepáková z ČESON. Webinář je určen pro arboristy, pracovníky ochrany přírody, správce zeleně, pedagogy a studenty odborných škol, ale i další zájemce. Podrobnosti zde. Přednáška „Obnova pražské Stromovky s ohledem na výskyt netopýrů a dalších chráněných živočichů“ se koná v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

PF 2022

23. 12. 2021

Přejeme klidné svátky a příznivý nový rok! PF 2022

Poslední letošní webináře o praktické ochraně netopýrů

19. 11. 2021

Kolonie netopýra velkého v Kvítkově.

Ke konci roku pořádáme dva online semináře, zaměřené na konkrétní postupy k zajištění ochrany synantropních netopýrů. První z nich se koná 30. listopadu a mluvit se zde bude o problematice výskytu netopýrů vázaných na úkryty v budovách a také ve stromech. Druhý webinář, který proběhne 9. prosince, je věnován speciálně tématu ochrany letních kolonií netopýrů na půdách velkých budov, jako jsou kostely, hrady a zámky. Více v kalendáři akcí. Webináře jsou součástí projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Další dvě plakety „Náš soused netopýr“ předány

16. 11. 2021

V průběhu října a listopadu byly předány další dvě památeční plakety v rámci akce „Náš soused je netopýr“. První převzali zástupci Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Křížlicích na Liberecku za pomoc s ochranou letních kolonií čtyř druhů netopýrů, které sídlí v podkroví evangelického kostela a také na faře. Druhá putovala do Prahy za paní Jitkou Kotrbatou, která na své chatě v Třebouticích pečuje o letní kolonii netopýrů rodu Pipistrellus. Podrobnější informace o všech dosud oceněných najdete zde.

Netopýří večírek na youtube

15. 11. 2021

Záznam popularizačního webináře zaměřeného na téma monitoringu netopýrů, který proběhl 10.11.2021, je k dispozici na youtube: Netopýří večírky – 1.díl

Výstava dětských kreseb netopýrů na Kampě

5. 11. 2021

Nejzdařilejší obrázky z loňské výtvarné soutěže pro pražské děti „Soused netopýr“ si můžete prohlédnout na výstavě v domečku Salla Terrena na Kampě, a to až do 20. prosince 2021. Otevřeno je denně 15:00 – 21:00+. Více v pozvánce. Podrobný přehled výsledků soutěže je na webu v sekci Programy pro školy. Výstava probíhá ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa v rámci projektu podpořeného Hl. m. Prahou.