Během léta bylo předáno 5 plaket „Náš soused je netopýr“

Během léta bylo předáno dalších 5 památečních plaket v rámci akce „Náš soused je netopýr“. Mezi oceněnými jsou správy tří významných památek: zámek Valeč, hrad Landštejn a klášter Chotěšov jsou výzmanými zimovišti netopýrů a zároveň různou formou pomáhají s osvětou návštěvníků ohledně ochrany netopýrů.

Dalšími držiteli ocenění se stali manželé Burešovi ze Soutic, kteří ve svém domě hostí letní kolonie dvou druhů netopýrů – n. velkého a ušatého. A také pan Elingr z Předměřic nad Jizerou, který si sám vyrábí a na svých budovách vyvěšuje budky pro netopýry. Všem oceněným patří velký dík!

Podrobnější informace o oceněných najdete zde. Akce probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.