Zbyněk Elingr z Předměřic nad Jizerou

Pan Zbyněk Elingr vytváří na svém domě a v jeho okolí nové úkryty pro netopýry pomocí budek, které sám vyrábí. Zároveň prezentuje tato opatření na sociálních sítích jako inspiraci pro ostatní, za což mu rovněž patří dík.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.