Výstava Netopýři tajemní a zranitelní v Kynšperku nad Ohří

Během září a října 2022 můžete zhlédnout výstavu, která ukazuje pestrost našich netopýrů, ale i příčiny jejich ohrožení a možnosti ochrany, v Kynšperku nad Ohří. Nejprve bude představena v prostorách pivovaru, kde se zároveň v sobotu 3. září koná akce v rámci Mezinárodní noci pro netopýry. V říjnu se pak přesune do Panského domu. Více v pozvánce a na webu ČSOP Kynšpersko. Prezentace výstavy je součástí projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.