Večerní vycházky za okřídlenými sousedy

Vyrazte s námi poznat ptačí sousedy podle hlasu, hledat hnízda jiřiček, zaposlouchat se do křiku rorýsů a objevovat netopýry.  Dozvíte se, jaká nebezpečí okřídleným sousedům v našem okolí hrozí a jak můžeme pomoci. Na období od 23. června do 28. července je připraveno celkem sedm vycházek, které se konají v Olomouci (2x), Ostravě, Frýdku-Místku, Soběslavi, Zlíně a Linharticích. Pozor: na některé akce je třeba se předem přihlásit. Podrobnosti lze najít na webu www.ceson.org. Vycházky probíhají ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, v rámci projektu podpořeného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.