V Přerově proběhl seminář pro pracovníky ČIŽP a AOPK ČR

Seminář v Přerově.

V úterý 7. března se v Ornitologické stanici ORNIS Muzea Komenského v Přerově uskutečnil seminář pro pracovníky České inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody ČR. Náplní semináře bylo seznámení s osvědčenými postupy, které lze použít k ochraně hnízdišť ptáků a úkrytů netopýrů při stavebních úpravách budov, zejména při jejich zateplování a opravách střech. Prezentovány byly také dosavadní výsledky monitoringu rorýsů a netopýrů na sídlištích a další související aktivity. Součástí programu byla i diskuse o aktuálních změnách související legislativy a dotačních programech Seminář proběhl v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko – české spolupráce.