Sledování podzimní migrace netopýrů

Některé druhy netopýrů migrují podobně jako ptáci, o jejich tahu se toho ale moc neví. Obzvlášť letos byl podzimní tah, kdy lze aktivní netopýry pozorovat často za denního světla, velmi nápadný. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z České společnosti ornitologické připravili projekt, jehož cílem je získat co nejvíce informací o tomto fenoménu. Do projektu se může zapojit každý, kdo zašle svá pozorování do společné datbáze. Více informací a přehled dosavadních pozorování najdete zde.