Rodina Švorcových z Domousnic

Letní úkryt mezi trámy pod střechou altánku na zahradě rodiny Švorcových využívá opakovaně již 10 let sameček netopýra rodu Myotis. Švorcovi svého okřídleného nájemníka, kterého vtipně pojmenovali „Milouš“, nechávají v klidu odpočívat a těší se z jeho každoroční přítomnosti. Velké díky za jejich vstřícnost a nadšení.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.