Rodina Schlikových z Jičíněvsi

Zámek v Jičíněvsi je velmi významnou lokalitou. Na jeho půdách se nachází tradiční úkryty několika druhů netopýrů – kromě 200 samic netopýra velkého a 20 samic vrápence malého zde občas odchovávají svá mláďata i samičky netopýra brvitého. Rodině Schlikových patří velký dík za vstřícný postoj k tolika podnájemníkům.