Rodina Kinský dal Borgo, majitelé hradu Kost

Majitelé hradu Kost dlouhodobě spolupracují při ochraně netopýrů, kteří sídlí v půdních prostorách hradních budov. Jedná se o letní kolonie dvou vzácných druhů – vrápence malého a netopýra brvitého. Veškeré rekonstrukce a stavební úpravy konzultují s odborníky a při jejich provedení vzorně dbají na dodržení dohodnutých postupů a opatření, aby netopýři nebyli rušeni. Hrad je obýván jednou z největších kolonií vrápence malého (kolem 250-300 jedinců) v České republice celoročně. Zatímco v letních měsících sídlí na půdách hradu, na zimu se přesouvají do sklepení a podzemní ledárny.