Rodina Černých z Prahy 1

Rodina Černých z Prahy má na své chatě v České Kubici na Domažlicku letní kolonii menšího druhu netopýrů rodu Pipistrellus či Myotis. Netopýři zde sídlí od roku 2020. Majitelé jejich každoroční přítomnost vítají a občasné dřívější potíže s nočními zálety nezkušených mláďat do bytu vyřešili jednoduše instalací hmyzích sítí do oken. Pomoc byli ochotní poskytnout i mláděti, které se z úkrytu omylem dostalo ven a ještě nebylo schopné samostatného letu. Za to vše jim patří velký dík!

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2022 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.