Římskokatolická farnost Zlaté Hory

Na půdě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách sídlí kolonie cca 250 kriticky ohrožených vrápenců malých. Pan farář Dr. Bartłomiej Blaszka, který se spolu s ostatními farníky o kotel stará, je jejich velkým příznivcem a ochráncem. Díky jeho pozitivnímu přístupu, zde mohou samičky vrápenců každoročně v klidu a bezpečí odchovávat svoje mláďata. Navíc velmi aktivně pomáhá s osvětou návštěvníků – o letounech a jejich ochraně se mohou dozvědět z informační tabule nebo při komentovaných prohlídkách kostela přímo od pana faráře. Farnost se také zapojila do osvětového projektu ČESON a je součástí tzv. netopýří mapy.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.