Proběhly další semináře v rámci projektu Pod jednou střechou

Seminář v Přerově.

Ve středu 25. září se v Přerově a v Litovli uskutečnily další dva semináře zaměřené na ochranu synantropních druhů ptáků a netopýrů, které byly určené zejména zástupcům složek integrovaného záchranného systému, pracovníkům stanic pro hendikepované živočichy a strážím ochrany přírody, působícím v regionu Olomouckého kraje. Semináře probíhají v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.