Přednáška o letounech v Odrách

Netopýr velký.

S životem vrápenců a netopýrů vyskytujících se na Olomoucku, jejich výzkumem a ochranou se zájemci mohou seznámit díky přednášce dr. Jiřího Šafáře, která se koná v pondělí 9. března 2020 v Muzeu městského práva – Katovně v Odrách. Akce je součástí projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP. Pozvánka