Poslední letošní webináře o praktické ochraně netopýrů

Kolonie netopýra velkého v Kvítkově.

Ke konci roku pořádáme dva online semináře, zaměřené na konkrétní postupy k zajištění ochrany synantropních netopýrů. První z nich se koná 30. listopadu a mluvit se zde bude o problematice výskytu netopýrů vázaných na úkryty v budovách a také ve stromech. Druhý webinář, který proběhne 9. prosince, je věnován speciálně tématu ochrany letních kolonií netopýrů na půdách velkých budov, jako jsou kostely, hrady a zámky. Více v kalendáři akcí. Webináře jsou součástí projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.