Manželé Hájkovi, Roztoky u Křivoklátu

Manželé Hájkovi mají na rodinném domě v Roztokách u Křivoklátu vyvěšené speciální kombinované dvojbudky pro rorýse a netopýry. V přední části těchto budek hnízdí pravidelně rorýsi obecní, štěrbina v zadní části jedné z nich je již několik let využívána letní mateřskou kolonií netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmeus) a zpočátku i n. hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus).

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2022 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.