Pavel Šubin a firma Ecoplastics, s.r.o.

Pan Šubin se jako první na území ČR pustil v roce 2010 do výroby a prodeje netopýřích budek, určených k instalaci do zateplení domů. Před tím bylo nutné dovážet budky z Německa. Díky tomu se velmi usnadnila jejich dostupnost pro realizátory staveb, což pomohlo prosazování těchto opatření v praxi. Při výrobě budek firma Ecoplastics s.r.o. od začátku úzce spolupracuje s ČESON tak, aby nabízené budky splňovaly parametry potřebné z hlediska netopýrů.