Pan Gajdůšek s rodinou, Želechovické paseky u Zlína

Na malebné staré hájence poblíž Zlína už dlouhé roky sídlí rodina Gajdůškova v idylickém sousedství s letní kolonií samic netopýra brvitého (Myotis emarginatus). Na rozlehlé půdě nachází každým rokem ideální úkryt pro sebe a mláďata kolem 50 samic tohoto druhu a navíc zde s nimi bývá i menší kolonie netopýrů Brandtových (Myotis brandtii). Rodina majitele každé jaro otevírá malé okénko, aby svým sousedům na půdu usnadnili přístup.

Jak ukazuje obrázek, v roce 2022 si samičky n. brvitých našly docela bizarní úkrytové místo v pověšeném pytli s uskladněnými ořechy. I tady jim bylo majiteli umožněno bez rušení dle pobývat.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2022 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.