Nový projekt na ochranu netopýrů v lesích

Zahájili jsme nový projekt zaměřený na ochranu netopýrů v lesním prostředí, který podpořilo Ministerstvo zemědělství. Jedná se o pilotní projekt ČESON v dané oblasti. Cílem je zvýšit informovanost vlastníků a správců lesů v České republice o možnostech zlepšení životních podmínek pro tyto létající savce. Nejen pro ně bude připravena speciální metodická příručka, která bude popisovat vhodné postupy obhospodařování lesů z hlediska netopýrů. Informace obsažené v příručce budou dále prezentovány v rámci odborných seminářů. Součástí projektu jsou také aktivity zaměřené na širokou veřejnost – poskytování odborného poradenství, osvětová činnost a příprava výukového programu pro děti.