Nález uhynulých netopýrů v Lovosicích

Netopýři uhynulí po uvěznění ve větracím otvoru panelového domu v Lovosicích.

Stovky uhynulých netopýrů rezavých objevili nedávno při kontrole větracích otvorů panelového domu v Lovosicích pracovníci AOPK ČR. Netopýři umírali postupně hladem a žízní uvězněni za pevnou mříží s výhledem na svobodu… Před připevněním mřížek totiž nikdo neprověřil, zda se v dutině střechy nějaká zvířata nevyskytují. Ač na tyto skutečnosti neustále upozorňujeme, informace na řadě míst bohužel pořád chybí nebo se ignorují. Pod vrstvou izolace či za mřížkami tak dál masově hynou nejen netopýři, ale i další živočichové, např. rorýsi. Případ v Lovosicích nyní šetří Česká inspekce životního prostředí.