Mgr. Zuzana Krupičková a odbor životního prostředí Uherské Hradiště

Mgr. Krupičková z městského úřadu v U. Hradišti.

Mgr. Zuzana Krupičková z odboru životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště se spolu s kolegy zasloužila o to, že na území města byl proveden monitoring výskytu netopýrů ve vytipovaných budovách (panelových domech, školách, atd.) a že na základě takto získaných dat jsou nyní důsledně uplatňovány šetrné postupy a vhodná opatření k zajištění ochrany netopýrů a jejich úkrytů během plánovaných stavebních úprav. Plaketa byla předána v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.