Městys a správa zámku Choltice

Zámek Choltice na Pardubicku je významným úkrytem letounů. Na půdách v létě sídlí kolonie vrápenců malých a netopýrů brvitých. Ve sklepeních pak každoročně zimuje ještě několik dalších druhů. Podrobnosti o místních netopýrech si návštěvníci zámku můžou přečíst na dvou informačních cedulích, zámek se také zapojil do osvětového projektu netopýří mapy. Spolupráce s městysem a se správou zámku při ochraně okřídlených savců funguje výborně jiiž mnoho let.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.