Město Odry – Flascharův důl

U příležitosti otevření Flascharova dolu pro veřejnost byla městu Odry předána plaketa za vstřícnost při zpřístupnění této podzemní lokality, která je zároveň významným zimovištěm netopýrů. Hlavní práce v dole byly prováděny mimo zimní období, stejně tak při provozování štol se počítá s návštěvní sezónou, která nezasáhne do hibernace letounů (květen až říjen). Podrobnosti o této zajímavé technické památce a jejích okřídlených obyvatelích lze nalézt v článku k netopýří mapě.