Manželé Eva a Michal Burešovi ze Soutic

Manželé Burešovi ze Soutic mají na své půdě letní kolonie dvou druhů netopýrů – netopýra velkého a netopýra ušatého. Díky jejich vstřícnému přístupu zde mohou samičky obou druhů každoročně v klidu odchovávat svá mláďata. Velký dík jim patří i za to, že zde umožňují zástupcům ČESON pravidelný každoroční monitoring jejich početnosti.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.