Josef Herbst z Brniště

Pan Herbst z Velkého Grunova – Brniště má na střeše starou ventilačku do koupelny, která se už léta nepoužívá. Při nedávné obhlídce střechy zjistil jeho syn, že tam přebývá asi deset malých netopýrů. Pan Herbst jim na tuto ventilační šachtu našrouboval kus plechu s malou štěrbinou, aby byli více chráněni a měli klid. Toto opatření se netopýrům líbí a úkryt dál spokojeně využívají.