Ing. Kristián Habrda

Díky pozitivnímu přístupu a velkému pracovnímu nasazení Ing. Kristiána Habrdy, pracovníkovi Odboru životního prostředí Libereckého kraje a jeho kolegů, se na Liberecku podařilo zabezbečit desítky lokalit s výskytem netopýrů a začlenit opatření na ochranu netopýrů jako standardní součást plánovaných stavebních úprav (zejména zateplování) panelových domů. Od začátku roku 2010 tak bylo na Liberecku instalováno 389 netopýřích budek, které slouží k zachování či jako náhrada původních úkrytů netopýrů na 33 panelových domech.