Hrad Točník

Prvním držitelem památeční plakety se stal 15.4.2011 kastelán hradu Točník, JUDr. Petr Zemánek, za dlouhodobou péči o úkryt letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Téměř 800 samic s mláďaty sídlí ve vrchní části propadlého schodiště v Královském paláci, který je součástí návštěvnické trasy. Společné soužití návštěvníků a netopýrů nebylo vždy bez komplikací. Návštěvníkům hradu vadil pach jejich trusu, prostor se totiž nedal větrat. Díky úsilí správy hradu se však celý problém podařilo elegantně vyřešit. Více