Aktuality

Webinář „Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách“

27. 11. 2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskuteční webinář zaměřený na správné postupy při zateplování a rekonstrukcích domů obývaných netopýry, jakož i řešení případných problémů s výskytem těchto živočichů. Srdečně zveme pracovníky úřadů, zástupce bytových družstev, architekty, projektanty a všechny ostatní zájemce. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce. Seminář se koná s finanční podporou Hlavního města Prahy, Státního fondu životního prostředí ČR a MŽP.

Webinář „Pracujeme s výukovým programem Netopýři a les“

16. 11. 2020

Učitele 1. stupně základních škol, lektory ekocenter i další zájemce zveme na webinář k výukovému programu „Netopýři a les“, který proběhne 1. prosince 2020. Účastníci se podrobně seznámí s náplní výukového programu, aby ho mohli sami používat při výuce. Zároveň získají zdarma výukový balíček. Více informací v pozvánce. Webinář se koná v rámci projektu podpořeného Hlavním městem Prahou. 

Výsledky výtvarné soutěže

19. 10. 2020

Výtvarná soutěž pro žáky pražských škol na téma „Soused netopýr“ má své vítěze. Celkem se sešlo 208 soutěžních příspěvků. V kategorii 4-5 let obsadila 1. místo Anna Hodboďová z MŠ Jeseniova, v kategorii 5,5-8 let Nina Macáková ze SZUŠ Škola pro radost, v kategorii 9-11 let Adam Kovář ze ZŠ Petřiny sever, v kategorii 12-15 let Anna Vařeková ze SZUŠ Škola pro radost. Plánovaná výstava obrázků a setkání s výherci soutěže se bohužel zatím nemůže uskutečnit. Předání cen a prezentace vítězných děl proběhne náhradní cestou. Podrobnější výsledky soutěže a další informace naleznete zde. Soutěž probíhala v rámci projektu podpořeného Hl. m. Prahou.

Den zvířat ve Vraném nad Vltavou

23. 9. 2020

Malé i velké zveme na Den zvířat, který se koná ve Staré škole ve Vraném nad Vltavou v neděli 4. října. Čeká vás přírodovědná stezka, výroba budek a krmítek, i setkání s ochočenými hendikepovanými netopýry – viz pozvánka. Program o netopýrech je součástí projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP.

Výstava Netopýři tajemní a zranitelní v Praze – Kbelích

16. 9. 2020

Putovní výstava představující naše netopýry a úskalí jejich soužití s člověkem bude od 1. do 30. října 2020 k vidění v ekocentru Prales v Praze – Kbelích. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, bude zahájena ve čtvrtek 1. října přednáškou s ukázkou hendikepovaných netopýrů a večerní vycházkou do okolí. Podrobnosti v pozvánce. Akce se koná v rámci projektů podpořených Hlavním městem Prahou, SFŽP ČR a MŽP.

Den s netopýry v záchranné stanici Hrachov

11. 9. 2020

V neděli 27. září se v záchranné stanici v Hrachově u Sedlčan koná slavnostní ukončení návštěvnické sezóny. Od 10 do 16 hodin je připraven program s netopýry – přírodovědná stezka s úkoly pro děti, přednáška a ukázka ochočených hendikepovaných netopýrů. Více v pozvánce. Akce probíhá s finanční podporou SFŽP ČR a MŽP.