Sklepy

Sklepy jsou netopýry využívány jako úkryty zejména v období zimování (listopad–březen).
Stavební úpravy lze proto provádět pouze v období duben–říjen, aby stavebními pracemi nebyli rušeni zimující netopýři.
Nejvhodnějším způsobem zabezpečení vchodu do sklepa proti vstupu nepovolaných osob je instalace kovové mříže o vhodné velikosti otvorů (šířka 40 cm x výška min. 12 cm), která umožňuje netopýrům vletět do úkrytu a zároveň neovlivní stávající mikroklima uvnitř sklepa.
Zcela nevhodné jsou naopak celoprofilové uzávěry vchodů (zazdění vchodu, použití dveří, vrat apod.).

Při rekonstrukci sklepa je důležité uvnitř zachovat co největší množství potenciálních úkrytů pro netopýry. Ti nejčastěji využívají různé škvíry ve zdivu, případně se zavěšují na hrubou omítku. Nevhodné je tedy důkladné vyplnění všech spár či použití hladké omítky.

Ukázka správně zabezpečeného vchodu do sklepa, který je zimovištěm netopýrů (zámek Lemberk).

Další informace k zabezpečování podzemních úkrytů (metodika EUROBATS, .pdf)