Štěrbinové úkryty na budově

Úkryty pro štěrbinové druhy netopýrů lze vytvořit vyvěšením různých typů budek, případně vhodnou úpravou dřevěného obložení štítu apod.

Budky

Existuje řada typů budek pro netopýry, které imitují velké a prostorné stromové dutiny nebo naopak úkryty štěrbinového typu. Budky se vyrábí nejčastěji ze dřeva, dřevocementové směsi nebo polystyrenu. Volba materiálu závisí na způsobu použití budky. Do zateplení lze doporučit budky dřevocementové nebo polystyrenové, v ostatních případech dobře poslouží i budky dřevěné.

Budky z dřevocementové směsi

Vliv umístění budek na vlastnosti zateplení domu

Budky lze objednat u následujících firem:
Zelená domácnost.com
Naturschutzbedarf Strobel, fa Pröhl
Schwegler Vogel – und Naturschutzprodukte GmbH

Budky z extrudovaného polystyrenu

Budky jsou vyrobené z desek tvrzeného polystyrenu o síle 20–25 mm, vnitřní stěny jsou vyztužené a zdrsněné vrstvou stavebního lepidla, tak aby se po nich netopýrům dobře šplhalo. Šikmé dno zaručuje samočištění budek. Jejich výhodou je nižší hmotnost a lepší tepelně izolační vlastnosti. Používají se proto zejména do zateplení.
Na stěnu domu se připevňují pomocí lepidla (stejně jako polystyrenová izolační vrstva), případně pomocí šroubů.
Polystyrenové budky začali být používány teprve v roce 2009, a proto dosud není známo, s jakou úspěšností je budou netopýři obsazovat.
Budky odpovídajících parametrů v současnosti prodávají firmy:

JIZECO CS s.r.o.

BAT-MAN, Ing. Martin Ceĺuch, Ph.D., Bardejov, Slovensko

 

Dřevěné budky

Dřevěné budky si můžete jednoduše vyrobit sami např. podle zde uvedených nákresů. Některé budky imitují velké a prostorné stromové dutiny, jiné naopak úkryty štěrbinového typu. Rozměry (šířku a délku) je možné přizpůsobit podle konkrétní potřeby, vždy je však třeba dodržet hloubku budky, rozměry vletového otvoru a několik následující pravidel:

Nákresy a rozměry budek

Obr. 1 – plochá budka pro štěrbinové druhy netopýrů
Obr. 2 – prostornější budka pro dutinové druhy netopýrů (model podle Issel-a)
Obr. 3, 4 – nákres jednoduché ploché budky (převzato z publikace Richarz 2004: Fledermäuse beobachten, erkennen und schützen. Kosmos Verlag, Stuttgart.)

Ukázka instalace budky na chatě u Turnova

Hotové dřevěné budky lze také objednat např. u následujících organizací:
Lesy ČR
Zelená domácnost.com

Pravidla pro umístění netopýřích budek

Tip pro zvýšení atraktivity budek

Netopýři jsou velmi konzervativní a neobsazují nové úkryty tak ochotně a rychle jako např. ptáci. Někdy může trvat i několik let než budku objeví. Pro zvýšení atraktivity pro netopýry lze budky před instalací zevnitř potřít nebo vypláchnout směsí vytvořenou z netopýřího trusu a vody. Díky této proceduře bude budka patřičně cítit, čímž by měla netopýry nalákat (aneb „tam, kde už někdo bydlel, by přece nemuselo být špatně…“).

Vytvoření úkrytů za dřevěným obložením

Na zeď budovy se namontuje laťování (24 mm) a na něj ploché obložení z borového nebo modřínového dřeva. Vnitřní strana obložení by měla zůstat přírodní, vnější stranu je možné ohoblovat a natřít.
Pro vstup netopýrů se ponechají cca 2 x 10 cm otvory na spodním okraji obložení nebo u přesahu střechy. Vletové otvory by měly být vždy u okrajů budovy, protože zde je netopýři především vyhledávají.

Obr. 1 – vytvoření úkrytu pro netopýry (podle Dietz a Hörig 2010)
Obr. 2, 3 – Vytvoření úkrytů na domovním štítě (podle Richarz 2004: Fledermäuse beobachten, erkennen und schützen. Kosmos Verlag, Stuttgart)

Zpět na stránku Stavíte s netopýry?