Co je třeba udělat před zahájením stavebních prací?

1. Průzkum a konzultace

Pokud víte, že se netopýři ve vašem domě vyskytují a plánujete stavební úpravy, které zasáhnou i místo jejich úkrytu, je vhodné záměr v předstihu konzultovat s odborníky. Ti vám na základě průzkumu konkrétní situace poradí odpovídající postup a možná technická řešení. Provedením včasného průzkumu lze snadno předejít pozdějším střetům a komplikacím v průběhu stavby.
V případě panelových domů, kde výskyt netopýrů velmi často uniká pozornosti, je provedení podrobného průzkumu vždy před plánovanou rekonstrukcí nezbytností. Průzkum by měl ukázat, jaké druhy netopýrů se v domě vyskytují, v kterém období roku, jaké úkryty a výletové otvory používají.
Průzkum by měli provést odborní zoologové. Kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech naleznete zde, případně nás kontaktujte – pomůžeme vám.
Pro získání informací o výskytu netopýrů v panelových domech můžete využít také naši on-line mapovací databázi.

2. Žádost o výjimku

Dále je třeba neprodleně kontaktovat orgán ochrany přírody a zažádat o povolení k zásahu do úkrytu netopýrů, tzv. výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – více).
Výjimku vydávají:
a) na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
b) mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KU )
c) na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad

3. Projektová dokumentace

Zároveň je nutné informovat projektanta a stavební firmu. Odpovídající postup a technická řešení by měly být zapracovány do projektové dokumentace stavby.

4. Podmínky realizace

Při realizaci stavebních úprav je nutné se řídit podmínkami, které stanoví orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad:

Podrobnější informace o řešení různých situací naleznete zde.

Zpět na stránku Stavíte s netopýry?