Šramocení a hlučné hlasové projevy netopýrů

Šramocení a hlasovým projevům netopýrů nelze zamezit. Doba přítomnosti netopýrů v úkrytu však bývá omezena jen na krátké období v roce a nezbývá než zkusit trochu tolerance a trpělivosti. V případě, že je situace pro obyvatele domu neúnosná, lze po poradě s odborníkem a s povolením orgánu ochrany přírody přistoupit k šetrnému uzavření vletových otvorů. Netopýři tak budou nuceni přesunout se jinam. Pokud řešíte tento problém, kontaktujte nás.

Zpět na stranu Problémy s netopýry