Pronikání netopýrů z úkrytu do jiných prostor budovy

Pokud netopýři pravidelně zaletují z půdních prostor i do jiných částí objektu, kde je jejich výskyt nežádoucí (např. protože zde svým pohybem aktivují instalované zabezpečovací zařízení nebo znečišťují využívané prostory trusem), řešení problému je poměrně jednoduché. Protože v těchto případech často proletují přes otevřené schodiště vedoucí z půdy do nižších pater, stačí oddělit schodiště např. dřevěnou přepážkou nebo dveřmi. Je však nutné postupovat tak, aby při tom byla zachována prostupnost celé letové trasy, kterou netopýři dosud používali pro vstup do úkrytu.

Obr. 1 – přepážka oddělující využívanou část půdního prostoru před zálety netopýrů.
Obr. 2, 3 – příklad instalace dveří zabraňujících průletům netopýrů do nižších pater kostela.

Zpět na stranu Problémy s netopýry