Hromadění trusu na půdách a trámoví

Dlouholetým pobytem velkých kolonií netopýrů v půdních prostorách může dojít k nahromadění trusu, který zatěžuje strop. Mohou být také poškozovány trámové konstrukce, přímo vystavené účinkům moči a trusu. Opatření, která tento problém pomohou vyřešit, jsou následující:

Po provedení očisty půdního prostoru se na podlahu pod kolonií natáhne paropropustná fólie, která umožňuje zároveň vysušování trusu a nezabraňuje dýchání klenby nebo stropu budovy. Fólie zabraňuje poškození podlahy a usnadňuje pravidelný úklid trusu. Úklid trusu mohou po dohodě zajistit členové ČESON či různých dalších regionálních ochranářských organizací (např. základní organizace ČSOP). Trus netopýrů představuje kvalitní hnojivo bohaté na dusík, lze jej proto uchovat a posléze použít na zahradě či na poli.

V některých případech (často např. na půdách kostelů) je vhodnější instalovat nejprve nad klenbou stropu dřevěnou podlážku a na ní poté umístit fólii. V případě potřeby je podlážku možné umístit tak, aby nespočívala přímo na očištěných trámech. Okraje podlážky by měly být vyvýšené, aby přes ně trus nepřepadával.

Dřevěná podlážka pokrytá paropropustnou fólií.

Potřebnou ochranu očištěnému trámoví pod místem výskytu netopýrů poskytnou stříšky z půlených plastových trubek. Plasty jsou našroubovány na kovových nosnících, pomocí kterých jsou nasazeny na trámy. To umožňuje postupné vysychání promočených trámů a jejich „dýchání“.

Stříšky na trámy z plastových trubek a detail kovového nosníku.

Jednodušší variantou je položení trubek přímo na trám a jejich upevnění pomocí drátu. Místo trubek lze případně použít také širší lepenkové pásy, které se na trámy přivážou rovněž pomocí drátu.

Pokládání ochranných lepenkových pásů.

Podrobnější informace o instalaci ochranných prvků na půdách včetně modelových příkladů lze nalézt v Metodických listech „Opatření pro ochranu netopýrů v budovách„.

 

Zpět na stranu Problémy s netopýry