ZOO a zámek Zlín – Lešná

Vedení ZOO a zámku Zlín – Lešná dlouhodobě spolupracuje při ochraně kolonie vrápence malého. V letním období využívají samičky vrápenců jako úkryt zámecké půdy, kde každoročně nerušeně odchovávají svá mláďata. Část zvířat následně tráví svůj zimní spánek ve zdejších sklepích a podzemních chodbách starého odvodňovacího systému. V roce 2021 byla šetrně provedena i potřebná rekonstrukce budovy tak, aby nedošlo k ohrožení vrápenců.

ZOO se také podílí na osvětě veřejnosti prostřednictvím různých akcí jako je například Mezinárodní noc pro netopýry, zapojila se rovněž do projektu ČESON „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců„, díky němuž mohou návštěvníci poznávat život netopýrů pomocí hravých pracovních listů.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.