Zimní sčítání 2012

V těchto dnech probíhá tradiční zimní sčítání netopýrů. Díky koordinaci ČESON je tímto způsobem každoročně sledováno přes 800 zimovišť po celé republice. Získaná data poskytují cenné informace o dlouhodobém vývoji netopýřích populací a zároveň jsou důležitým podkladem pro jejich ochranu. V letošním roce je věnována zvýšená pozornost také evidenci případného výskytu tzv. syndromu bílého nosu – plísňového onemocnění, které ohrožuje zejména netopýry v Americe, bylo však již zaznamenáno i na řadě lokalit v ČR.