Záchrana netopýřího úkrytu v Kadani

Odstaňování starého obložení střechy.

Během zateplování panelového domu v Kadani v ul. Koželužská nahlásili jeho obyvatelé, že z otvoru pod střechou pozorovali vyletující netopýry. Díky tomu a následné spolupráci AOPK Ústí nad Labem, ČESON a stavební firmy realizující zateplení se podařilo najít vhodné řešení, jak zachovat jejich úkryty i po rekonstrukci domu. Ve střešní římse budou vyvrtány otvory, do kterých budou vsazeny zdrsněné plastové trubky o průměru 5 cm, které umožní netopýrům, ale i rorýsům volný přístup do využívaných dutin v podstřeší.

Jak se ale ukázalo při pondělní kontrole, zateplování v Kadani je v plném proudu. Bohužel na řadě domů probíhá bez ohledu na výskyt netopýrů i rorýsů, kteří na řadě míst zoufale naletovali na uzavřené dutiny pod střechou, kde ještě nedávno měli svá tradiční hnízdiště… Ve středu proto proběhla další jednání zástupců AOPK, ČIŽP a MěÚ se stavebními firmami a doufejme, že se tak alespoň některá hnízdiště ještě podaří zachránit.