Vycházka za našimi zvířecími sousedy – Linhartice u Moravské Třebové

V pátek 17. července 2020 se v Linharticích uskuteční vycházka spojená s kroužkováním ptactva a pozorováním hnízdících jiřiček, vlaštovek a čápů. Připraven bude také odchyt netopýrů či ukázka práce s ultrazvukovým detektorem. Pořádá ČESON a Česká společnost ornitologická, spolupořádajícími organizacemi jsou Stolístek – centrum enviromentální výchovy Linhartice. Vedou Jakub Vrána a Evžen Tošenovský. Podrobnosti v pozvánce. Akce je součástí projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP.