Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském ekocentru (Severomoravské regionální sdružení ČSOP ve Valašském Meziříčí) vyvěsili několik netopýřích budek na budově hospodářského stavení a v lesoparku bývalých kasáren. Ekocentrum také pořádá osvětové akce v rámci Mezinárodní noci pro netopýry a výukové programy pro děti a studenty. Je zapojeno i do monitoringu budov vhodných pro netopýry a rorýsy s cílem minimalizovat negativní dopady zateplování a rekonstrukcí na tyto živočichy. Plaketa a certifikát byla předána pracovníkům ekocentra za přítomnosti dětí z oddílu Mladých ochránců přírody Falco.