V Brně se uskutečnil seminář o šetrném hospodaření a ochraně netopýrů v lesích

První ze seminářů „Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích“ proběhl 17. října v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně. Zástupce sdružení Pro Silva Bohemica prof. Vladimír Tesař seznámil účastníky s vývojem koncepce přírodě blízkého hospodaření v lesích a jejími principy. V dalším příspěvku prezentovala dr. Eva Cepáková z ČESON základní informace o nárocích netopýrů obývajících lesy a možná opatření pro zlepšení jejich životních podmínek. Třetí příspěvek, přednesený ing. Tomášem Dudou z FSC ČR, byl věnován lesní certifikaci v rámci mezinárodního systému Forest Stewardship Council, prosazující šetrné hospodaření v lesích. Realizaci semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství, Český nadační fond pro vydru a Nadace Partnerství.