Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště.

V průběhu roku 2012 byly v budově školy nalezeny úkryty cca 150 netopýrů rezavých. Netopýři využívali jednak dutiny za některými větracími otvory do podstřeší, jednak úkryty ve spáře mezi vchodovou částí budovy školy a budovou finančního úřadu. Když v červenci začalo plánované zateplování školy, bylo nutné provést řadu opatření, aby stavební práce neohrozily netopýry a také právě hnízdící rorýse. Vedení školy při tom velice ochotně spolupracovalo s odborem životního prostředí i ČESON. Díky tomu se povedlo nejen minimalizovat vliv rekonstrukce na netopýry, ale také zachovat jejich úkryty do budoucna. Podrobnější informace najdete zde. Plaketa byla předána v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.