Půda pro netopýry

Půda pro netopýry

Každá půda je pro netopýry potenciálně vhodným úkrytem, pokud je pro ně přístupná. Přístup na půdu lze zajistit různými způsoby – např. úpravou stávajících nebo vytvořením nových střešních okének, instalací větracích tašek či průlezek na štítech domu apod.

Obr. 1, 2 – příklad úpravy stávajícího střešního okna jako vletového otvoru pro netopýry (podle Fairon a kol. 1995)
Obr. 3, 4 – postup vybudování nového střešního okénka umožňujícího přístup netopýrů na půdu (podle Fairon a kol. 1995).

Obr. 1 – ukázka nově vytvořených vletových otvorů pro netopýry
Obr. 2 – příklad použití větracích tašek

Pro štěrbinové druhy je možné vytvořit na půdě nabídku různých úkrytů. Stačí k tomu pár vhodně připevněných neohoblovaných prkýnek (.pdf, upraveno podle Fairon a kol. 1995)

Obr. 1 – na půdě lze vyvěsit také dřevěné budky
Obr. 2, 3 – další možnost vytvoření úkrytu pro štěrbinové druhy netopýrů na vnitřní straně štítu (podle Richarz 2004)

Zpět na stránku Stavíte s netopýry?